Impressie najaarsconcert

Samen zingen met samenzang: het boeit ons en vele anderen altijd weer!

Op zaterdagavond 27 okt. 2018 hield het Oosterwolds Gemengd Christelijk Koor (OGCK) haar Najaarsconcert. Wij van Adoramus zongen ook mee. De Goede Herderkerk was goed gevuld en de sfeer was prima. Het OGCK o.l.v. “onze” Cor Ploeg zong een aantal prachtige liederen o.a. “Kom bij Mij” en “Dan zingt mijn ziel”. Liederen die zo maar ook onze keuze zouden kunnen zijn. De bariton Hans Dijkgraaf zong solo èn met het OGCK mee en later ook nog met een paar van onze stukken. Een mooie afwisseling van klanken. Johan van der Graaf schakelde moeiteloos van orgel naar piano en weer terug. Zijn begeleiding stond als een huis. Ook waren er goed gekozen liederen in de samenzang, waaraan de aanwezigen van harte deelnamen.

Wij zongen een aantal nummers uit vorige concerten: “Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam”, “O God van hemel, zee en aard”, “Gods regenboog”, “Tienduizend Redenen”, “De hemelen roemen” en “Zie de zon”. We hebben ze vaak gezongen, teksten die ons raken en die echt iets te zeggen hebben op melodieën die blijven boeien. Heerlijk om ze samen te doen. Cor dirigeerde en regisseerde dit alles op zijn inspirerende manier. Tot slot nog, samen met het OGCK: “In His love” en “Geloofd zij onze God”. Een indrukwekkend en juichend slotoptreden. Het klonk bepaald samenhangend.

Ik vond het een fijne avond. Het is goed om zo nu en dan ook elders op te treden: de tocht er heen, het samen met elkaar een aantal auto’s vullend, de gesprekken onderweg en de gezelligheid tussendoor in een “vreemd” kerkgebouw. Dat alles heeft een grote meerwaarde mijnsinziens. Het versterkt de onderlinge band en dat is goed. “Adoramus” is van ons allemaal.

Nu weer lekker aan de gang met ons Kerstconcert. We zijn nog lang niet uitgezongen.

Jullie voorzitter