Adoramus

Je zult maar Cupidus (begerig) heten….
Je zult als Nimbus (onweerswolk) geboren zijn….
Je bent als Aeturnus (eeuwig) ter wereld gekomen….
Je mag dan wel Mendatium (leugen) als naam voeren….
Of zelfs Pessimus (de slechtste) als naam hebben….
In het Latijn hebben deze namen gemeenschappelijk de uitgang –us. Dan gaat het
om het karakter, de kwaliteit, het aspect of de hoedanigheid van de genoemde
begrippen. Luther en Erasmus correspondeerden in hun tijd met elkaar in het Latijn.
De Latijnse vertaling van het Oude Testament ontstond ong. 400 na Chr.
Vijftig procent van het populaire Engels is aan het Latijn ontleend!
En potjeslatijn treffen we alleen bij de apotheker aan. Ja, ja.

Dan nu terug naar ons mannenkoor. Dat heet Adoramus. Het dráágt die naam.
En wij dragen die naam bij ons zingen.
Adoreren betekent hier aanbidden, vereren, verheerlijken, bejubelen, verwonderen.
Dat gebeurde en gebeurt nog steeds, wat idolen betreft. In de Griekse en Romeinse
godenwereld betrof dat de (af-)goden, maar ook hoogwaardigheidsbekleders en
heersers als keizer Augustus, Julius Caesar in het Romeinse Rijk.
De Latijnse tekst, nr. 28 (Adoramus) in onze mappen in het Nederlands luidt:

“Adoramus te Christi et benedictus tibi.
Oui aper sanctam crucem tuam, redemisti mundum”.
Wij aanbidden U, Christus en zegenen U
omdat Gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.

En om nog even bij deze ‘dode’ taal aan te sluiten, het volgende. In de stad Rome, de bakermat van het Latijn, staat boven de ingang van een huis de volgende spreuk gegraveerd:

Pax Intrantibus                                      Vrede voor wie hier binnengaan
Benedictus Habitantibus                    Zegen over wie hier verblijven
Salus Exeuntibus”                                Heil voor hen die weer vertrekken.

Misschien heeft de bedenker van dit opschrift zijn inspiratie opgedaan uit
Deuteronomium 6 vers 9. Daar wordt bevolen Gods wil en wet ‘op de deurposten
van uw huis en op uw poorten te schrijven.’

Laat het zo voor ons ook zijn. Bij ons komen, de repetities of uitvoeringen en ons
vertrekken. God is die aanbidding waard!

Hoogeveen, jan. 2018,
Steven Prost.