De stem (2)

Wat zijn wij onder alle levende schepselen van God toch bevoorrecht!
We onderscheiden ons op heel veel terreinen van het leven van planten en dieren in ons denken,
spreken, de gevoelens en het handelen. Niet voor niets heeft God ons naar Zijn beeld geschapen en
vorm gegeven. En dat geldt zeker voor ons contact met Hem. Alle andere bewust levende wezens
heeft Hij geschapen naar hun geaardheid, hun eigenheid.
Verschillen
Dus iets over de verschillen tussen het stemgebruik van vrouwen en die van mannen. Het meest
opvallende en daarom belangrijkste verschil is het feit dat een vrouwenstem in normale gevallen
een grotere toonhoogte bereiken.
Dit heeft te maken met de trillingsfrequentie van de stembanden. Bij het spreken van mannen ligt
die tussen de 110 en 220 hertz en bij vrouwen tussen de 220 en 440 hertz. Bij het zingen kan dat
voor mannen tussen de 80 en 320 en bij vrouwen tussen de 160 en 640 hertz zijn!
Anders gezegd: de keel neemt voedsel op en produceert door trilbanden een boodschap in
verschillende toonaarden.
Het bijzondere van het geluid van de spreker of zanger is ook dat de hoorder het timbre (spreek
uit als tèmbre) herkent de klankkleur. Bij muziekinstrumenten merken we dat nog meer op.
Vergelijkingen
Bepaalde muziekinstrumenten hebben overeenkomsten met ons stemgeluid. Daarbij spreekt de
vioolmuziek (Bach, Beethoven, Brahms, Tsjaikovski, / Yehudi Menuhin, Isaac Stern, Theo Olof,
Emmy Verhey, etc.) mij het meeste aan. Dan denk ik aan merels die vaak worden genoemd om hun
sterk wisselende zangkunsten; aan het beeld van meeuwen die met sierlijke en behendige
bewegingen het luchtruim doorklieven; en aan zwanen door hun wijze van voortbewegen in de lucht:
langzaam en beheerst.
Harmonie
Aan een goed humeur ontbreekt het bij Adoramus geenszins! En dat ligt niet alleen aan Cor als
dirigent. Voor de oude Grieken betekende harmonie de toonladder. In de 17e eeuw werd het meer
eenheid, samenwerking, overeenstemming genoemd. Laten wij onze ‘harmonie’ niet verstoren door
het overstemmende geluid van de fanfare. Maar die ontmoeting zal er echter bij Adoramus niet in
zitten.
His Masters Voice
Vóór de tachtiger jaren van de 20e eeuw liet de cd nog niet van zich horen. Dan kon je meemaken dat iemand de Bijbel met de ouderwetse grammofoon vergeleek:

His Masters Voice, de stem van de meester.

Wat mooi en toepasselijk mag het dan ook zijn door onze stemmen de stem van onze Meester te
vertolken. Met bevrijdende, bemoedigende, helende, troostende en soms ook terechtwijzende
woorden. Vol overtuiging begeleid door een variatie van klanken, toonaarden en bezieling van
dirigent en/of musici.
En om dan toch nog even bij dat Latijn van de vorige keer te blijven:

Soli Deo Goria (alleen aan God de eer)

————————————– Hoogeveen, 15 febr. 2018/Steven Prost