Impressie kerstconcert

Uitbundige klankschoonheid in De Opgang
Het Geref. Mannenkoor “Adoramus” te Hoogeveen o.l.v. Cor Ploeg wilde in haar concert de kerstboodschap krachtig weergeven. Daar is ze volledig in geslaagd. De manier waarop zij het concert begon overrompelde de circa 180 aanwezigen ongetwijfeld. Het Ref. Gemengd Koor “Cantilena” te Staphorst o.l.v. Evert van de Veen, dat als gastkoor was uitgenodigd, had al plaats genomen en de solisten Annelien Bekendam vleugel, Maurice van Dijk trompet, Hendrie Westra achter een keur van percussie-instrumenten en Evert achter de orgelklavieren zaten klaar. Precies om 20.00 uur doofden de lichten in de kerkzaal en vanuit de hal ruiste het “Stille nacht” de kerkzaal in, waarmee Adoramus het concert begon. Je voelt de verwachting stijgen! Vervolgens liepen de mannen de langzaam weer oplichtende kerkzaal binnen, begeleid door aanzwellend paukengeroffel van Hendrie. Orgel en piano vallen gedragen bij en dan zingen de mannen “Gloria Intrada” van Jaap Hunze. Een lofzang die de zaal overspoelde met machtige trompetbegeleiding van Maurice. Het begin van een zeer boeiend en afwisselend programma. Juist ook die afwisseling hield de aanwezigen in haar ban. Adoramus ging verder met o.a. “Het volk dat in duisternis wandelt, ziet een groot licht” van Roelof Elsinga. Dit stuk kent vele stemmingswisselingen en werd door Adoramus met wonderbaarlijke klankbeheersing gezongen, waarbij Hendrie met zijn pauken en Maurice met zijn trompet er een onmiskenbaar extra glans aan gaven. Cor Ploeg maakte daar een prachtige eenheid van door zijn overtuigende manier van dirigeren.
Naadloos voegde Cantilena zich in deze feestelijke klankenrij. (Evert wordt weer dirigent en Cor wordt organist. Dat kan als je met vakmensen werkt) Zij zong o.a. het “Magnificat” van André van Vliet. Hier toonde Cantilena haar klasse in de weergave van dit stuk met boeiende afwisseling van verstilling en uitbundigheid o.l.v. Evert die zijn koor daarin voorging. Wat een expressie, samen met Annelien die vanachter de vleugel het merendeel der stukken begeleidde, steunend en virtuoos tegen de achtergrond van Hendrie’s bekwame handwerk. Wat een samenspel. Maurice schittert ook als solist, o.a. in “Sounds of the seasons” van eigen hand. Veel ander moois moet onbesproken blijven. Tot slot zongen beide koren “Geloofd zij onze God” van Marco den Toom. Een passend en juichend slotoptreden. De aanwezigen, die via de schermen alle teksten konden volgen, lieten van harte van zich horen bij de samenzang. Samen besloten we dit concert met het “Ere zij God”. Wat een avond, wat een schoonheid, wat een evangelie.
Huib van der Linden