Impressie Paas- Jubileum concert

Hoogeveen, 14 april 2019 Impressie voor Hoogeveensche Courant

Adoramus jubileert jubelend in De Opgang

Het was inderdaad een fascinerende avond, die het Geref. Mannenkoor “Adoramus” op zaterdag 13 april aanbood aan haar ruim 200 aanwezigen tijdens haar jubileumconcert (30 jaar!). Opvallend vooral was de eenheid in boeiende verscheidenheid, die het programma kenmerkte. Dat werd direct bij de opening al duidelijk: “Adoramus te Christe” van de hand van haar dirigent Cor Ploeg uit Genemuiden is een tekst vol aanbidding, passend bij de lijdenstijd. Daar hoort bezinning bij èn jubel. De mannen lieten dat beide horen en Jacob Schenk met zijn warme tenor en Rineke de Wit met haar bewogen hoge sopraan pasten daar harmonisch bij. Beide zangers waren ook in o.a. “I believe” te horen, waarin zij hun vocale meesterschap toonden.

De “zeven kruiswoorden” van Roelof Elsinga waren van een ander karakter, maar ook dit stuk hield de zaal in haar ban: “Vader, vergeef hun, want zij weten niet wat ze doen”. De mannen wisten duidelijk wat ze zongen en droegen die de zaal in met Jacob als boodschapper. En dan het ensemble. Wat een onderstreping van zo’n ontroerende tekst door de cello van Stacik Ploeg en de violen van Katya, Raïsa en Anna-Stasia Ploeg en Thomas Hamberg. Verstilde schoonheid. De aanwezigen leefden hoorbaar mee in een indrukwekkende stilte.

Er waren ook solo-optredens: Jacob liet zijn panfluit horen in zijn knap voorgedragen Aria nr. 3 van Bach, door het ensemble ondersteund en Maurice van Dijk liet in “Aberystwyth” horen hoe een trompet ingehouden klinkt als die virtuoos wordt aangeblazen met stuwend slagwerk van Hendrie Westra.

Een prachtig onderdeel was ook een serie liederen, die steeds door de mannen en deels door de aanwezigen werd gezongen, zoals “Blijf bij mij Heer” en “Door de nacht van smart en zorgen”. De aanwezigen deden met overtuiging mee. Het ensemble begeleidde en de heldere tonen die Erica Vogel op dwarsfluit en Rineke de Wit op hobo lieten klinken toonden hun instrumentbeheersing. In het slotkoor “Jubilate Deo” kwamen al deze stemmen weer samen met een prachtig mannenkoor, de jubelende trompet van Maurice met opnieuw Jacob en Rineke in duet en een stuwende rythmiek van Hendrie’s slagwerk. Daar was ook altijd de dragende begeleiding van Lennert Knops, die toonde dat hij het orgelwerk volledig beheerste met Annelien Bekendam, die de hele avond haar vleugel liet zingen als een klankrijke bodem onder de bijdragen in uiteenlopende stemmingen. De belichting van Douwe Gnodde was vakwerk: Zijn lichtspel versterkte de sfeer van de teksten. Lpbmedia nam alles op voor velen buiten de kerkzaal. Fijn! Dit alles vraagt wel een dirigent die van alle markten thuis is. Onverstoorbaar en met beeldende lichaamstaal hield Cor Ploeg alles in zijn handen en bracht die tot harmonie. Zo kwam de boodschap aan. Een juichende boodschap in schoonheid. Zo kan je wel naar huis.

Huib van der Linden