Jubileum-Paasconcert

Adoramus viert 30 jaar

Jubileum-Paasconcert in “De Opgang” 20.00 u.
Zaterdag 13 april 2019 Alteveerstraat 105

Op 16 febr. j.l. was het 30 jaar geleden dat het Geref. Mannenkoor Adoramus (“Wij
aanbidden”) werd opgericht met “De Opgang” als thuisbasis. Al die jaren kregen wij
een gastvrij onderdak in dit fraaie kerkgebouw en ook nu weer hopen wij u daar te
ontmoeten. Omdat wij ons jubileum dankbaar èn feestelijk willen vieren hebben wij
o.l.v. onze dirigent Cor Ploeg uit Genemuiden een bijzonder programma samengesteld
èn vele solisten uitgenodigd om dit programma met extra glans te omgeven.
Met “de zeven kruiswoorden” van Roelof Elsinga willen we lijden en sterven van onze
Verlosser zingend en spelend vormgeven en met een serie mooie Nederlandse liederen
onze blijdschap in aanbidding en lofprijzing uitzingen. Vaak zullen we dat samen met u
doen, want u mag royaal met ons meevieren. Wat zal dat heerlijk klinken, zeker ook
omdat we bevlogen vakmensen hebben uitgenodigd: Jacob Schenk tenor, Rineke de Wit
sopraan en hobo, Erica Vogel dwarsfluit, Maurice van Dijk trompet, Hendrie Westra
slagwerk, Katya Ploeg met haar 3 kinderen Raïsa, Anna-Stasia en Stacik viool en cello,
Thomas Hamberg altviool, Annelien Bekendam vleugel en Lennert Knops orgel. Dit
alles belooft klankrijkdom in veelkleurige afwisseling.

Wij vragen als van ouds € 8,00 en uw kinderen t/m 15 jaar zijn gratis. .

Kom ga met ons en doe als wij: Zingen ! Welkom!