QUIZ

Een ode aan het orgel en de organist.
Dit jaar bestaat ons mannenkoor Adoramus 30 jaar.
Het orgel als begeleidingsinstrument nam – en neemt nog
steeds – een grote plaats in bij het zingen van geestelijke liederen.
Daarom een aantal interessante quizvragen om op te lossen.
Tot ‘leringhe ende vermaek’. Samensteller, Steven Prost.

(Een aanwijzing voor te gebruiken letters: deze zin als oplossing in dezelfde volgorde
maakt duidelijk dat het orgel naar een medisch specialist moet. Tenslotte: ij is één letter.
Voor de oplossing wel inloggen maar….. maak het jullie niet te gemakkelijk!

 1. De organist gebruikt handen voor de klavieren. Geef de naam die voor de voeten gebruikt worden. (1 e )
 2. Deze reformator verwijderde resoluut zangkoor en orgel uit de kerk. (5 e )
 3. Buiten het spelen van muziekbladen wordt de inleiding en afsluiting van een te begeleiden zangstuk met deze term aangeduid. (3 e )
 4. Voor dit instrument maakte de vereniging HVN zich sterk. (5 e ).
 5. Dit jaargetij is het meest schadelijk voor een kerkorgel. (6 e )
 6. In deze plaats in ons land staat het pijporgelmuseum. (6 e )
 7. De achternaam van een beroemde organist die ook Cor genoemd werd. (2 e )
 8. De benaming van de streek in ons land waar het orgel nog het meest bespeeld wordt. (4 e)
 9. In een speciaal geval kan daar de mol als muziekterm een kruis worden. (5 e )
 10. Het prachtige orgel van de Grote of St. Bavokerk staat in deze plaats. (2 e )
 11. Een componist die veel orgelmuziek heeft geschreven. (2 e )
 12. In het bijzonder in dit gelijknamige 2 e bijbelboek (OT) wordt God met vele instrumenten geloofd en geprezen. (2 e )
 13. Dirk Jansz. Zwart noemde het orgel een ‘samenbundeling van schoonheid en een voertuig voor de gemeentezang’. Welke vreemde benaming wordt ook nu nog wel aan dit instrument gegeven? (4 e )
 14. De naam van de opleiding tot erkend organist. (2 e )
 15. In de orgelbouw kennen we een begrip dat ook bij de fiets- autoband gebruikt wordt. (3 e )
 16. De benaming vóór de tijd dat hij/zij organist genoemd werd. (3 e )
 17. Het land waar het grootste orgel (met 33.000 pijpen en 7 klavieren) ter
  wereld staat. (4 e )
 18. In de 12 e eeuw werd het orgel bij feesten en dit andere evenement gebruikt. (3 e )
 19. Deze organist nam als zendeling in Afrika altijd een orgel(tje) mee. (7 e )
 20. De beroemde organist die het orgel als concertinstrument zag. (1 e )